Struktura zatrudnienia

Pracownicy pedagogiczni

 

 

 

Liczba osób

Liczba etatów

dyrektor

1

1

wicedyrektor

1

1

pedagog

2

1,7

nauczyciele

45

48,63

razem

49

52,33

 

Kwalifikacje kadry pedagogicznej

 

Wykształcenie:

Wykształcenie

Liczba osób

wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

49

 

Stopnie awansu zawodowego:

Stopień

Liczba osób

dyplomowany

29

mianowany

13

kontraktowy

6

stażysta

1

razem

49

 

Pracownicy niepedagogiczni

 

 

 

Liczba osób

Liczba etatów

administracja

3

3

obsługa

8

8,67

razem

11

10,67

Script logo