Status prawny

1.    Podstawą prawną Liceum jest akt założycielski i przekształcenia wydany przez Burmistrza Gminy Warszawa-Centrum dnia 29 marca 2002r./ WO/0718/899/2002/ oraz Statutu Liceum stanowiącego załącznik Nr 21 do Uchwały Nr 1810/LXXVI/2002 Rady Gminy Warszawa- Centrum z dnia 21 marca 2002r.
2.    Liceum działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
3.    Organem prowadzącym Liceum jest Miasto Stołeczne Warszawa.
4.    Nadzór pedagogiczny nad działalnością Liceum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

IArcimowicz  Opublikowano: środa, 29, czerwiec 2011 00:00

 

Script logo