Stanowiska funkcyjne

mgr Edyta Całkowska - Dyrektor.

mgr Agnieszka Dobrowolska - Wicedyrektor.

Maria Sińska - Sekretarz szkoły.

Dorota Sierpińska - Kierownik gospodarczy.

Script logo