Ogłoszenia

 

Likwidator Uczniowskiego Klubu Sportowego „Curie” z siedzibą w Warszawie, w XXIII Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Naddnieprzańskiej 2/4 informuje, że po otrzymaniu decyzji Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lutego 2019 roku przystępuje do czynności likwidacji Klubu.

 

Wszelkie uwagi i roszczenia składać należy do likwidatora Henryka Orłowskiego  na adres siedziby Klubu UKS „Curie” 04-205 Warszawa , ulica Naddnieprzańska 2/4 w terminie od 12 marca do 2 kwietnia 2019 roku.

 

Likwidator – Henryk Orłowski

 

Script logo